درباره‌ی ما

اتحاد برای مارکسیسم و ​​آزادی حیوانات انجمنی از فعالان جنبش آزادی حیوانات و چپ کمونیست از آلمان و سوئیس است. این مرکز در سال 2014 در هامبورگ تأسیس شد. انگیزه‌ی ایجاد آن بحث جمعی درباره‌ی جنبش آزادی حیوانات و حقوق حیوانات و سازمان‌های مارکسیستی در کشورهای آلمانی‌زبان بود. هدف این اتحاد حمایت از اشکال سیاسی، اقتصادی و نظری مبارزه‌ی طبقاتی علیه سرمایه و ساختارهای جامعه‌ی سرمایه‌داری، و برجسته کردن ارتباط میان استثمار کارگران مزدی، حیوانات و طبیعت است. این شامل پیوند مارکسیسم و ​​آزادی حیوانات در تئوری و عمل است. هدف ما سوسیالیسمی است که از طریق آن طبقه‌ی کارگر، حیوانات و طبیعت آزاد می‌شوند. ما متون نظری را توسعه داده و مورد بحث قرار می‌دهیم، رویدادها را سازمان‌دهی می‌کنیم و در اقدامات مختلف سیاسی چپ مارکسیستی و جنبش حقوق حیوانات و آزادی حیوانات مشارکت می‌‌کنیم.

انتشارات

با لنین به‌سوی آزادی حیوانات
با لنین به‌سوی آزادی حیوانات

7.7.2022

بحثی در مورد «چه باید کرد»
درباره‌ی تناقض‌ها؛ صریح و روشن
درباره‌ی تناقض‌ها؛ صریح و روشن

18.5.2022

مصاحبه با مایلا کوستا، کنشگر آزادی حیوانات، فمینیست و عضو حزب کمونیست برزیل  در مورد دسیسه‌های بزرگترین شرکت گوشتی جهان، JBS، و «وگنیسم توده‌ها»
18 تز درباره‌ی مارکسیسم و رهایی حیوانات
18 تز درباره‌ی مارکسیسم و رهایی حیوانات

13.6.2021

خوشحال هستیم اعلام کنیم که هجده تز درباره‌ی مارکسیسم و ​​آزادی حیوانات به زبان فارسی نیز در دسترس است. از کانال تلگرامی«ما حیوانات» برای تلاش فوق‌العاده‌ای که برای دسترسی گروه بزرگ دیگری از خوانندگان به آثار ما انجام داده‌اند تشکر می‌کنیم. علاوه بر این، توجه شما را به وب‌سایتی که اولین بار ترجمه را منتشر کرده و مقالات ارزشمند دیگری در مورد آزادی حیوانات، مسائل سیاسی و مارکسیسم در آن خواهید یافت، معطوف می‌کنیم: https://pecritique.com/
چرخش مارکسیستی در آزادی حیوانات؟
چرخش مارکسیستی در آزادی حیوانات؟

5.5.2021

مصاحبه با دانیل وردینگ، کریستین برنهولد و دیوید مولر

(اعضای اتحاد برای مارکسیسم و آزادی حیوانات)

2019