Σχετικά με εμάς

Η Συμμαχία για τον Μαρξισμό και την Απελευθέρωση των Ζώων είναι ένας συνασπισμός αγωνιστών από το κίνημα για την απελευθέρωση των ζώων και την κομμουνιστική αριστερά στη Γερμανία και την Ελβετία. Ιδρύθηκε το 2014 στο Αμβούργο. Η ώθηση για την ίδρυσή της δόθηκε από μια κοινή συζήτηση σχετικά με το κίνημα των δικαιωμάτων και της απελευθέρωσης των ζώων καθώς και τις μαρξιστικές οργανώσεις στις γερμανόφωνες χώρες. Σκοπός της συμμαχίας είναι να υποστηρίξει τις πολιτικές, οικονομικές και θεωρητικές μορφές του ταξικού αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο και τις δομές της καπιταλιστικής κοινωνίας, και συγχρόνως να τονίσει τη σχέση μεταξύ της εκμετάλλευσης των μισθωτών εργατών, των ζώων και της φύσης. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη σύνδεση μαρξισμού και απελευθέρωσης των ζώων στη θεωρία και στην πράξη. Στόχος μας είναι ένας σοσιαλισμός, μέσω του οποίου θα απελευθερωθεί η εργατική τάξη, τα ζώα και η φύση. Συντάσσουμε και συζητάμε θεωρητικά κείμενα, οργανώνουμε εκδηλώσεις και συμμετέχουμε σε διάφορες πολιτικές δράσεις τόσο της μαρξιστικής αριστεράς όσο και του κινήματος για τα δικαιώματα και την απελευθέρωση των ζώων.

Εκδόσεις

Μαρξισμός και Απελευθέρωση των Ζώων – Κείμενο Θέσεων
Μαρξισμός και Απελευθέρωση των Ζώων – Κείμενο Θέσεων

25.8.2022

Μαρξισμός και απελευθέρωση των ζώων – εκ πρώτης όψεως δύο αντικείμενα, τα οποία δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση μεταξύ τους. Αφού ούτε ο πρώτος φημίζεται για την αγάπη του προς τα ζώα, ούτε και οι φίλοι των ζώων φημίζονται για τη διεκδίκηση της απελευθέρωσης της εργατικής τάξης και της οικοδόμησης μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας.